Afrikaans as ‘n instrument van uitsluiting en rassemeerderwaardigheid?

0

‘n Analise van Afriforum en ‘n Ander v Universiteit van die Vrystaat

In hierdie eerste episode van ons nuwe reeks – ‘n Selde Gesprek, praat ons met professor Koos Malan oor die onlangse saak van Afriforum en ‘n Ander v Universiteit van die Vrystaat [2017] ZACC 48. Hierdie saak handel oor die Universiteit van die Vrystaat se nuwe taalbeleid, waarvolgens Engels aangewys is as die primêre medium van onderrig op voorgraadse en nagraadse studievlakke.

Professor Koos Malan is al 15 jaar lank ‘n professor in Publiekreg aan die Universiteit van Pretoria, nadat hy ‘n staatsaanklaer en ook ‘n landdros was. Professor Malan spesialiseer onder meer in Grondwetlike teorie, asook Taalregte. Hy is die outeur van die boek Politocracy en verskeie akademiese joernale.

Politocracy: An assessment of the coercive logic of the territorial state and ideas around a response to it

Tydens die gesprek praat ons met professor Malan oor sy algemene indruk van die saak en die meerderheidbeslissing soos voorgehou deur Hoofregter Mogoeng Mogoeng. Ons fokus spesifiek op die breër implikasies van die meerderheidsbeslissing op Afrikaans en analiseer die Grondwetlike Hof se neiging om uitsprake in ‘n bepaalde historiese konteks te plaas. Professor Malan gee ook vir ons sy interpretasie van die volgende paragraaf in die minderheidsbeslissing (voorgehou deur Regter Froneman), naamlik –

Die toekoms van Afrikaans lê in die hande van ’n jonger geslag wat Afrikaans praat.  Of daar ooit ’n Derde Taalbeweging sal wees, hierdie keer vir ’n inklusiewe Afrikaans ontdaan van ras- en ander vooroordele, sal slegs die tyd leer.

Ter afsluiting analiseer professor Malan die toekoms van Afrikaanse primêre, sekondêre en tersiêre onderrig.

Deel.

Oor die Outeur

Ben is 'n prokureur in Johannesburg. Voordat hy in 2016 as prokureur toegelaat is, was hy 'n deeltydse doesent in strafreg aan die Universiteit van Pretoria. Hy het in 2013 sy LLB graad by die Universiteit van Pretoria verwerf, waarna hy in 2014 by dieselfde universiteit 'n Meestersgraad in Privaatreg verwerf het. Ben het in 2014 'n Erasmus Mundus beurs ontvang om in die Europese Unie te studeer. Hy het in 2015 by Tilburg Universiteit (Nederland) 'n Meestersgraad in Internasionale- en Europesereg verwerf.

Skryf jou repliek hier