Outeur

Ben is 'n prokureur in Johannesburg. Voordat hy in 2016 as prokureur toegelaat is, was hy 'n deeltydse doesent in strafreg aan die Universiteit van Pretoria. Hy het in 2013 sy LLB graad by die Universiteit van Pretoria verwerf, waarna hy in 2014 by dieselfde universiteit 'n Meestersgraad in Privaatreg verwerf het. Ben het in 2014 'n Erasmus Mundus beurs ontvang om in die Europese Unie te studeer. Hy het in 2015 by Tilburg Universiteit (Nederland) 'n Meestersgraad in Internasionale- en Europesereg verwerf.