Soek: Rede uit die verlede

Suid-Afrikaanse vraagstukke het elkeen ‘n historiese bron van oorsprong maar bitter min mense soek na die begin van ‘n probleem om vas te stel waarom die teenswoordige bevolking met die probleem stoei. Rede uit die verlede nooi deskundiges van die verskillende velde van geskiedenis om die nodige diagnose te maak sodat ‘n moontlike oplossing gevind kan word.