Kampkinders onthou die Anglo-Boereoorlog

4

In 1981 het die Rapportryers van Pretoria en die destydse Verwoerdburg besluit om ‘n projek te loods om oorlewendes wat in die Anglo-Boereoorlog in die konsentrasiekampe was op te spoor, en hul herinneringe op te teken in ‘n boek  wat bestem was om in die ‘Jaar van die Bejaarde’, 1982, uitgegee te word.

Die boek, ‘Kampkinders 1900-1902, ‘n Gedenkboek‘ is deur M.G.V van Schoor in samewerking met dr. C.G. Coetzee en die Oorlogmuseum van die Boererepublieke geskryf, en uiteindelik is die name en besonderhede van meer as ‘n duisend ‘kampkinders’ opgespoor. Foto’s kom uit die Oorlogsmuseum se omvangryke versameling uit die Anglo-Boereoorlog, en die byskrifte in die boek is geskryf asof ‘n kampkind beskryf wat hy beleef het. Dit gee mens ‘n ander perspektief op die oorlog, want kinders beleef dinge natuurlik anders as volwassenes. Selfs swaarkry is pret!

Deelnemers het vraelyste voltooi, en in briefvorm vertel wat hulle beleef het. Die inligting is later ook aan die Oorlogsmuseum geskenk om beskikbaar gestel te word aan navorsers en studente. Deelnemers het elkeen ‘n eksemplaar van die boek ontvang as blyk van respek en waardering.

Soms moes oumense, ma’s, kinders en bediendes almal saam in een tent bly. Party het tot plek gemaak vir die familie se klavier ook!

Ma moes die klere skoonkry met een klein stukkie seep, en die kleinspan se taak was om die skoon goed oop te lê op die gras of oor bossies.

‘n Lang ry mense wag geduldig om die een beskikbare waterpomp te gebruik.

‘n Kakie weier dat ‘n boervrou haar stootwaentjie saamvat kamp toe, maar die tannie is beslis, want ‘ ‘Waar anders gaan ek my kind neerlê?’

 

Deel.

Oor die Outeur

Riana Mulder hanteer navrae oor die ES se eie erfenisterreine en ander bewaringsaangeleenthede waarby die maatskappy betrokke is, asook navrae oor museumverwante aangeleenthede, insluitende die Ossewabrandwagversameling. Sy is verantwoordelik vir die EBB-projek (Erfenisbewarings-bewusmaking), doen tans navorsing vir 'n resepteboek gekoppel aan Pretoria se geskiedenis, en dien op die Raad van die Oorlogmuseum van die Boererepublieke.

4 kommentare

    • Dis in ons biblioteek beskikbaar, en was destyds by die Oorlogsmuseum in Bloemfontein beskikbaar. Die ES-biblioteek kan weeksdae besoek word van 8vm tot 4nm. Groete, Riana

Skryf jou repliek hier