Posseëls finansier bou van Voortrekkermonument

0

Die nagevolge van die depressie in die 1930’s het ‘n negatiewe impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie gehad. Die Sentrale Volksmonumentekomitee het toestemming gekry om geld vir die bou van die Voortrekkermonument in te samel deur posseëlverkope. Die kunstenaar W.H. Coetzer het ‘n reeks Groot Trek Eeufeesseëls vir hierdie doel ontwerp. Die seëls is in Afrikaans en Engels gedruk en teen 1, 2, 3 en 6 pennies verkoop. Die portowaarde van die seël was 50% van die prys en die res is aan die monumentefonds betaal.  Om die seëls te bemark, is omsendbriewe aan alle F.A.K.-geaffilieerde verenigings gestuur om hulle van die nuwe seëls in kennis te stel. Kultuurdag- en Dingaansdagfeessprekers is gevra om die saak herhaaldelik onder die publiek se aandag te bring. ‘n Groot aantal seëls is gedruk en aan persone en verenigings gestuur met die versoek om dit buite op koeverte te plak om die seëls te adverteer. Die bestuurder van African Cinemas (Johannesburg) is ook gevra om die seëls in filmteaters te adverteer. Hierdie seëls is vandag nog te sien in die Erfenisstigting-argief op die terrein van die Voortrekkermonument.

Inligting verkry uit: O.J.O. Ferreira, ‘n Volk se hulde: Die geskiedenis van die Sentrale Volksmonumentekomitee (1975) & J. Grobler, Ontdek die Voortrekkermonument (2001)

Monumentefonds-seëls (Erfenisstigting-argief)

Deel.

Oor die Outeur

Dr. Annie Antonites hanteer die Erfenisstigting se navorsingsfunksie betreffende publikasies, navrae, spesialis argeodierkundige analises en ander navorsingsdienste. Sy dien op die Raad van die Vereniging van Professionele Argeoloë in Suider-Afrika (ASAPA).

Comments are closed.