Unieke blik op Victoriaanse Suid-Afrika

0

Outeur Eric Rosenthal was vir baie jare gefassineer deur die pragtige etse oor die Suid-Afrikaanse leefwyse wat vanaf ongeveer 1875 tot 1895 deur ‘n aantal feitlik-onbekende kunstenaars gedoen is. Na ‘n lang soektog deur tydskrifte, boeke en argiewe het hy uiteindelik ‘n versameling van die mooistes gepubliseer in die boek ‘Victorian South Africa’. Deur hierdie etse kry ons ‘n intieme, en soms humoristiese, kykie na die karakters en gebeure van ‘n tydperk lank reeds verby.

 

 

Deel.

Oor die Outeur

Riana Mulder hanteer navrae oor die ES se eie erfenisterreine en ander bewaringsaangeleenthede waarby die maatskappy betrokke is, asook navrae oor museumverwante aangeleenthede, insluitende die Ossewabrandwagversameling. Sy is verantwoordelik vir die EBB-projek (Erfenisbewarings-bewusmaking), doen tans navorsing vir 'n resepteboek gekoppel aan Pretoria se geskiedenis, en dien op die Raad van die Oorlogmuseum van die Boererepublieke.

Skryf jou repliek hier